Praktijk voor logopedie en dyslexiebehandelingWat behandelt de logopedist?

Een logopedist behandelt kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van:

Adem/stem:

 • Astma, COPD
 • Hyperventilatie
 • stemklachten: heesheid, problemen met luidheid of zingen

Spraak:

 • Articulatieproblemen
 • Vertraagde spraakontwikkeling
 • Aangezichtsverlamming
 • Slissen/lispelen
 • Stotteren/broddelen
 • Neurologische spraakstoornis
 • Nasaliteitsstoornissen

Taal

 • Taalontwikkelingsproblemen bij (jonge) kinderen
 • Taalproblemen bij meertaligheid
 • Afasie (taalproblemen na een beroerte of hersentrauma) Communicatiestoornissen door een verstandelijke beperking, of bij dementie

Lezen en spelling

 • Zwakke auditieve vaardigheden
 • Lees- en spellingproblemen
 • Dyslexie

Gehoor

 • Slechthorendheid
 • Auditieve verwerkingsproblemen

Mondmotoriek, eten en drinken

 • Overgevoeligheid in het mondgebied
 • Open mondgedrag
 • Eet- en drinkproblemen
 • Duim-, vinger- of speenzuigen
 • Slikproblemen


Wilt u meer informatie over klachten en aandoeningen waarvoor u bij de logopedist terecht kunt, kijk dan op www.logopedie.nl, of neem contact op met Logopediepraktijk Stiphout.

HELMOND-STIPHOUT

Sint Trudostraat 2a
5708 GL Helmond

nvlf logo kwaliteitsregister logo

CONTACT

T: 06-39245580
E: info@logopediestiphout.nl

OPENINGSTIJDEN

Maandag:8.30-17.30 uur
Dinsdag:8.30-17.30 uur
Woensdag:8.30-17.30 uur
Donderdag:8.30-17.30 uur
Vrijdag:8.30-13.30 uur
Privacy & klachtenregeling